“Promouvoir la Science et la Connaissance à Madagascar,,
Nous suivre

Mots du Président

Tout d’abord, soyez les bienvenus sur ce site de l’AUCEMF. Vous y  trouverez les informations concernant l’association et ses membres actuels ainsi que les projets et les actions de l’AUCEMF.

Brièvement,  l’AUCEMF est une association apolitique, non-ethnique et non-confessionnelle dont le but est de promouvoir la science à Madagascar pour contribuer au progrès et à l’amélioration de la vie de nos concitoyens. L’association est née de lavolonté de quelques chercheurs et enseignant-chercheurs d’apporter leurconcours.

Par principe, elle est ouverte à toute idée et à  toute contribution allant dans le sens de son objectif. Et ceci, comme souligné plus haut, sans considération de nationalité ni d’origine. Alors n’hésitez pas à nous formuler vos idées, vos encouragements par le biais de ce site. Vous pouvez aussi adhérer à l’AUCEMF si vous le souhaitez ou la soutenir à votre manière que vous soyez universitaires ou non.

Après ces quelques mots, je n’ai plus qu’à vous souhaiter le plaisir de découvrir l’AUCEMF.

Teny fanolorana

Tonga soa Tompoko eto amin’ny tranokalan’ny AUCEMF. Ho hitanao  ao anatin’izany ny momba ny fikambanana sy ny mpikambana misy ankehitriny ary koa ny tetikasa sy ny asa ataon’ny AUCEMF.

Raha fintinina ny AUCEMF dia fikambanana tsy  manao pôlitika, tsy mijery foko, tsy manavaka ara-antokom-pinoana ary manana  tanjona hampiroboroboana ny siansa eto Madagasikara mba hampandroso ny fahalalana sy ny fanatsarana ny fiainan’ny Malagasy. Ny fikambanana dia niatomboka avy tamin’ny fanirian’ny mpikaroka sy mpampianatra mpikaroka vitsivitsy malagasy handray anjara amin’ny asa fampandrosoana ny firenena.

Arak’izany dia misokatra amin’ny hevitra sy ny fanampiana rehetra izay manohana ny tanjony ny fikambanana ary araka ny voalaza etsy ambony hoe na inona na inona firenena na fiandohan’ny mpanampy. Aza misalasala mamolavola ny hevitrao sy ny famporisihanao amin’ny alalan’ity tranonkala ity. Azonao atao koa ny manatevin-daharana ny AUCEMF na manohana azy amin’ny fomba samihafa na oniversitera ianao na tsia.

Aorian’izany teny vitsivitsy izany, dia maniry anao hankafy ny AUCEMF ny tenanay.

1ère Ecole d’Hiver 2020 – Madagascar

Télécharger la brochure, les modalités d’inscription, et/ou voir le format du résumé
Semaine International de l’Innovation
et du Développement durable : défis et enjeux sociétaux : www.ist-antsiranana.mg et www.ist-tana.mg

Google maps